Biljart

Biljart

Voor alle leden van de Sociëteit

De Sociëteit beschikt over een prachtige biljartzaal waar 5 kleine en 1 groot biljart staan. Door alle leden van de Sociëteit kan van maandag tot en met vrijdag van 11:00 tot 18:00 uur gespeeld worden. Ook dinsdagavond kan gespeeld worden. Op maandagmorgen, dinsdagavond en vrijdagmiddag zijn vaak veel leden aanwezig. Een of meer leden van de biljartcommissie zijn dan ook aanwezig.


Behalve vrij biljarten kan ook worden deelgenomen aan competities. Binnen de sociëteit worden wedstrijden libre, bandstoten en driebanden (op groot en klein biljart) gespeeld. Geregeld worden wedstrijden gespeeld tegen andere sociëteiten.

Op woensdagmorgen wordt, na afspraak, biljartles gegeven. Neem hiervoor contact op met de Sociëteit.

Op de woensdagen voor Kerst en Pasen worden spelmiddagen georganiseerd. Hieraan kan iedereen die lid is van de Sociëteit meedoen. Ook diegenen die nooit biljarten. Meestal zijn zo’n 40 à 50 leden aanwezig. Voorafgaande aan de Kerstspelmiddag is de finale van de Piet Posttrofee, een wedstrijd waarvoor de winnaars van de verschillende competities zich plaatsen.

Wat te doen als u eens wilt biljarten? Het beste kunt u komen op een vrijdagmiddag. Dan zijn veel leden aanwezig. Graag maken aanwezige biljarters u wegwijs in de biljartzaal en zullen zij regelen dat u kunt biljarten. In de biljartzaal is voldoende, door iedereen te gebruiken, materiaal aanwezig.

Aan het biljarten zijn geen extra kosten verbonden, maar standaard is dat na een wedstrijd de winnaar zijn tegenstander, en indien aanwezig de arbiter, op een drankje trakteert.