Bridge

Bridge

Voor leden van de Sociëteit, en **

Om te bridgen zijn natuurlijk slechts 4 personen en biedboxen nodig. Voor het in clubverband spelen van rooster-wedstrijden is een organisatie nodig: al op 31 oktober 1978 (!) is daartoe de bridgeclub HBS (Haarlemse Bridge Sociëteit) opgericht, lidmaatschap destijds voorbehouden aan sociëteitsleden en hun dames.

HBS heeft een eigen bestuur, heft contributie en beschikt dus over eigen middelen. Daarvan wordt materiaal aangeschaft, jubilea gevierd,
prijzen gekocht voor competities en drives voor de HBS-leden. Bij ziekte en overlijden wordt ook altijd acte de présence gegeven.

Kandidaat-leden worden kosteloos in de gelegenheid gesteld 4-5 keer mee te spelen om “de sfeer te proeven”; pas daarná wordt definitief besluit verwacht.

Wanneer? Competitie op donderdag 13.30 uur, van september t/m mei.

Daarnaast organiseert HBS
- voor eigen rekening bridgedrives bij begin en eind van het seizoen, gratis toegankelijk voor HBS-leden
- voor rekening van de Sociëteit de feestelijke Kerstdrives en Paasdrives, gratis toegankelijk voor alle sociëteitsleden
- vanaf 2000 jaarlijks een bridgeweekend eind augustus/ begin september; gemiddeld 24/28 deelnemers genieten van eten, drinken, bridge, omgeving, uitstapjes; uiteraard op eigen kosten

** Wie kunnen zich aanmelden? Alle sociëteitsleden; én sinds 2012 bestaat de mogelijkheid voor dames om via HBS buitengewoon lid van de Sociëteit te worden (alleen toegang op donderdagmiddag). Uiteraard kunnen dames zich ook melden als lid van de Sociëteit met recht tot deelname aan alle activiteiten (lezingen, filmavonden, lunchconcerten, enz.).

Waar kunnen aspiranten zich aanmelden? Neem hiervoor contact op met de Sociëteit.