nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht

Biljartclub instructiemiddag - lees meer -

door Biljartclub, 09 januari 2018 in bericht

Geachte Sociëteitsleden,

De biljartafdeling start het nieuwe jaar met een serie instructies om een betere biljarter te worden, of zo u wilt, om voor het eerst kennis te maken met deze sport. Binnen het ledenbestand zijn meerdere leden die u wegwijs kunnen maken in het libre spel, het bandspel of 3 bandenspel. Fundamenteel echter zijn het gebruik van een keu, de stootbeweging en het plannen van de stoot en vooral wat u niet moet doen. De materialen die nodig zijn bij het biljarten zijn in onze biljartzaal ruim aanwezig: er staan 50 keus langs de wanden, er zijn 5 kleine tafels en een grote om te spelen, bij elk biljart is een telplateau. U kunt er op rekenen dat vrijwel altijd biljarters in de zaal aanwezig zijn om u verder op weg te helpen.

Het eerste aanbod is: Vrijdag 26 januari 2018 om 13.00 tot 14.30 uur, instructie op 3 tafels, komt er veel animo voor die dag dan wordt er een 4de tafel in gebruik genomen. Vanaf maandag 8 januari liggen in de biljartzaal inschrijvingslijsten, u kunt echter ook via email inschrijven bij: opapim@planet.nl . Aan leden die niet regelmatig op doordeweekse dagen kunnen biljarten en nu willen inschrijven vragen we om te melden of ze totaal “nieuw” zijn in de biljartsport, of enigszins bekend met het spel. Mocht U weten dat er onder de jongeren een groep bestaat die als geheel op een avond willen kennismaken met het biljartspel (libre, band en 3 banden klein), laat het ons dan weten: het emailadres staat in de tekst. In overleg kan dan het een of ander worden afgesproken.

Maandag tot en met vrijdag van 11:00 tot 18:00 uur en dinsdagavond.
Op maandagmorgen, dinsdagavond en vrijdagmiddag zijn vaak veel leden aanwezig.

Agenda
Wedstrijden tegen andere sociëteiten., waarvoor 3 biljarts worden gereserveerd
Woensdag 17 januari
Maandag 19 februari
Woensdag 21 maart
Woensdag 4 april

Spelmiddag woensdagmiddag 28 maart

Namens het biljartbestuur, Pim Wentink.